LTD «Rzhev machine building plant»

RU

RZHEV MACHINE BUILDING PLANT
+7 (48232) 206 54
+7 (952) 088 84 62

rmz@em-t.ru
Russia, Tver region, Rzhev, Ostashkovskoe shosse, 14

#

Land plot area – 14 ha

Manufacturing space – 18 000 m2

Number of staff – 150

#

Land plot area – 14 ha

Manufacturing space – 18 000 m2

Number of staff – 150

#

Land plot area – 14 ha

Manufacturing space – 18 000 m2

Number of staff – 150

#

Land plot area – 14 ha

Manufacturing space – 18 000 m2

Number of staff – 150

#

Land plot area – 14 ha

Manufacturing space – 18 000 m2

Number of staff – 150

#

Land plot area – 14 ha

Manufacturing space – 18 000 m2

Number of staff – 150

#

Land plot area – 14 ha

Manufacturing space – 18 000 m2

Number of staff – 150

#

Land plot area – 14 ha

Manufacturing space – 18 000 m2

Number of staff – 150

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#